Skip to content

Oferta terapii i diagnozy

Rodzaj usługi
Cena
Czas trwania *
Konsultacje ze specjalistami
W trakcie konsultacji zostaje zebrany szczegółowy wywiad z rodzicem/opiekunem na temat dziecka, zostaje także zaplanowane dalsze postepowanie ( diagnoza, terapia )
Psycholog / Surdopedagog / Tyflopedagog / Oligofrenopedagog.
120 zł
55 min.
Logopeda / Neurologopeda
120 zł
55 min.
Fizjoterapeuta / NDT Bobath
120 zł
55 min.
Terapeuta Integracji Sensorycznej
120 zł
55 min.
Diagnoza autyzmu
W zależności od potrzeb diagnoza obejmuje diagnozę logopedyczną, psychologiczną, diagnozę SI, STAT/ADOS2.
Zakres diagnozy ustala terapeuta w czasie konsultacji.
Diagnoza logopedyczna
120 zł diagnoza
100 zł opinia
1 godz.
Diagnoza psychologiczna
360 zł diagnoza
100 zł opinia
2-3 spotkania w zależności od funkcjonowania dziecka
Diagnoza Integracji Sensorycznej
360 zł diagnoza
100 zł opinia
2-3 spotkania w zależności od funkcjonowania dziecka
Diagnoza STAT
250 zł
ok. 1 godz.
Diagnoza ADOS 2
700 zł
1 godz. – wywiad, 1 godz.- diagnoza+ przygotowanie opinii
Diagnoza
Diagnoza neurologopedyczna
150 zł diagnoza
120 zł opinia
90 min – diagnoza + zalecenia dla dzieci do 2 r.ż. Kolejne wizyty terapeutyczne u neurologopedy 120 zł – 55 min
Diagnoza logopedyczna
120 zł diagnoza
120 zł opinia
1 godz.
Ocena poziomu funkcjonowania dziecka (testy PEP-R, KORP, DSR, IDS-P)
360 zł diagnoza
120 zł opinia
2-3 spotkania w zależności od funkcjonowania dziecka
Badanie ilorazu inteligencji dziecka (również dzieci niemówiących) z wykorzystaniem testów psychologicznych (Stanford Binet 5 – SB5)
360 zł diagnoza
120 zł opinia
1,5-2 godz.
Diagnoza gotowości szkolnej (Bateria 5/6 R)
250 zł diagnoza
120 zł opinia
1 godz.
Wczesna diagnoza autyzmu spektrum – test przesiewowy STAT (24-36 msc)
250 zł diagnoza
120 zł opinia
1 godz.
Diagnoza zaburzeń ze spectrum autyzmu ADOS2
700 zł
1 godz. – wywiad, 1 godz.- diagnoza + przygotowanie opinii
Diagnoza Integracji Sensorycznej
360 zł diagnoza
120 zł opinia
2-3 godz.
Diagnoza Neuroflow ATS® – przed etapem – bateria testów psychoakustycznych do diagnozy centralnych zaburzeń APD + omówienie diagnozy
300 zł
ok 1,5 godz.
Na wizytę rodzic powinien przynieść badanie słuchu potwierdzające, że słuch fizyczny dziecka jest prawidłowy
Diagnoza Neuroflow ATS® – między etapami + omówienie diagnozy i planowanie kolejnych etapów
250 zł
ok. 1 godz.
Diagnoza komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
120 zł diagnoza
120 zł opinia
1 godz.
Diagnoza Biofeedback
120 zł diagnoza
120 zł opinia
1 godz.
Terapia
Terapia pedagogiczna
120 zł
55 min.
Terapia logopedyczna
120 zł
55 min.
Terapia Neuroflow ATS®
50 zł
ok. 30 min. – indywidualny trening z terapeutą ( możliwe prowadzenie terapii przez rodzica w domu )
Każdy etap terapii 6-8 tyg.
Koszty dodatkowe:
370 zł- dostęp do platformy – I etap
360 zł- dostęp do platformy – II etap
350 zł- dostęp do platformy – III etap i następne
Ilość etapów potrzebnych do uzyskania poprawy funkcjonowania w sferze słuchowej i zmniejszenia nasilenia objawów CAPD zależy od zaleceń terapeuty oraz indywidualnych postępów dziecka.
Terapia psychologiczna
120 zł
55 min.
Terapia Integracji Sensorycznej
120 zł
55 min.
Fizjoterapia / NDT Bobath
120 zł
55 min.
Terapia dzieci niemówiących- komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)
120 zł
55 min.
Terapia EEG Biofeedback
60 zł
45 min- sesje minimum 2 x tyg.
Terapia HEG Biofeedback
80 zł
30 min – sesje 1x w tygodniu
Opiniowanie
Wydanie opinii specjalisty
120 zł
*czas trwania diagnozy jest podany w przybliżeniu, zależy od możliwości psychofizycznych dziecka