Skip to content

Fizjoterapeuta

mgr Alicja Salwach

Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, nauczyciel zintegrowanego nauczania wczesnoszkolnego. Doktorantka na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na AWF w Krakowie. Od 2011 roku prowadzi terapię dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła szkolenia w zakresie diagnozy spektrum zaburzeń autystycznych ADOS-2, STAT. Certyfikowany terapeuta SIAT (Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres), terapeuta SI I i II stopnia, terapeuta NDT – Bobath. 
Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii dzieci z deficytami funkcjonalnymi, takie jak:

 •  „Terapia Behawioralna dzieci z autyzmem”,
 • „Alternatywne i wspomagające metody komunikacji dzieci niemówiących” (AAC I i II stopień),
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”,
 • „Integracja Bilateralna” (program szkolny),
 • „Terapia ręki”,
 • „KinesiologyTaping”.

 

mgr Kamila Duży

Fizjoterapeuta. Certyfikowany terapeuta metody NDT- Bobath. Certyfikowany terapeuta metody Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Diagnosta KORP. Posiada kwalifikację pedagogiczne. Od kilku lat prowadzi rehabilitację z dziećmi z opóźnionym rozwojem motorycznym, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, wadami postawy, zaburzeniami neurologicznymi, chorobami i obciążeniami genetycznymi.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia takie jak:

 • Kinesiotaping,
 • Fizjoterapia dziecka ryzyka,
 • Terapia ręki – interdyscyplinarne usprawnianie kończyny górnej i ręki, 
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących – AAC,
 • Terapię Behawioralną dzieci z autyzmem, 
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne,
 • Specyficzne zaburzenia sensomotoryczne wpływające na funkcjonowanie dziecka,
 • Sala Doświadczania Świata jako sposób na stymulacje rozwoju zmysłów i inne.