Skip to content

Fizjoterapeuta / NDT Bobath

mgr Alicja Salwach

Fizjoterapeuta, terapeuta NDT – Bobath, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, nauczyciel zintegrowanego nauczania wczesnoszkolnego. Doktorantka na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na AWF w Krakowie. Od 2011 roku prowadzi terapię dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła szkolenia w zakresie diagnozy spektrum zaburzeń autystycznych ADOS-2, STAT. Certyfikowany terapeuta SIAT (Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres), terapeuta SI I i II stopnia. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii dzieci z deficytami funkcjonalnymi, takie jak: „Terapia Behawioralna dzieci z autyzmem”, „Alternatywne i wspomagające metody komunikacji dzieci niemówiących” (AAC I i II stopień), „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Integracja Bilateralna” (program szkolny), „Terapia ręki”, „KinesiologyTaping”.

mgr Kamila Duży

Fizjoterapeuta. Certyfikowany terapeuta metody NDT- Bobath. Certyfikowany terapeuta metody Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Diagnosta KORP. Posiada kwalifikację pedagogiczne. Od kilku lat prowadzi rehabilitację z dziećmi z opóźnionym rozwojem motorycznym, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, wadami postawy, zaburzeniami neurologicznymi, chorobami i obciążeniami genetycznymi. Ukończyła liczne kursy i szkolenia takie jak: Kinesiotaping, Fizjoterapia dziecka ryzyka, Terapia ręki – interdyscyplinarne usprawnianie kończyny górnej i ręki, Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących – AAC, Terapię Behawioralną dzieci z autyzmem, Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne, Specyficzne zaburzenia sensomotoryczne wpływające na funkcjonowanie dziecka, Sala Doświadczania Świata jako sposób na stymulacje rozwoju zmysłów i inne.