Skip to content

Teraepeuta A. Tomatisa

mgr Hanna Mąka

Neurologopeda, oligofrenopedagog, filolog, terapeuta metody A. Tomatisa, w trakcie studiów doskonalących z zakresu surdologopedii. Pracuje z dziećmi ze zróżnicowanymi nieprawidłowościami i zaburzeniami w zakresie mowy i komunikacji.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia, a wśród nich:

 • „Program Językowy MAKATON – system gestów i symboli graficznych”,
 • „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów Metody Werbo-Tonalnej”,
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się dzieci niemówiących”,
 • „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”,
 • „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych”,
 • „Manipulacje ustno-twarzowe”,
 • „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii”,
 • „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”,
 • „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”,
 • „Stosowana Analiza Zachowania”,
 • „Terapia ręki”,
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”.

 

mgr Katarzyna Ściebura-Biesiada

Logopeda, oligofrenopedagog. Ukończyła studia na Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Terapeuta metody A. Tomatisa. Prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi.
Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu:

 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących” (I i II stopień),
 • „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych”,
 • „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowych”,
 • „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów Metody Werbo-Tonalnej”,
 • „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”,
 • „Terapia ręki” (I i II stopień),
 • „Trójmodułowy kurs terapii behawioralnej w teorii i praktyce”,
 • „Zastosowanie narzędzia KORP (do oceny rozwoju psychoruchowego)”,
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”

 

mgr Marta Guzia

Psycholog kliniczny, absolwentka Uniwersytety Śląskiego. Terapeuta metody A. Tomatisa. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum”, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznym Punkcie Wczesnej Rewalidacji oraz w Fundacji Pomocy Niewidomym. Pracuje z dziećmi z autyzmem, MPD oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Uczestniczyła w szkoleniach i kursach, m.in:

 • „Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się dzieci niemówiących” (AAC ),  
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”,
 • „Zastosowanie testów PEP-R oraz AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju” , warsztaty języka migowego.
 • Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych, celem pogłębiania swoich umiejętności i kwalifikacji.