Skip to content

Nasz zespół

Psycholog

mgr Aleksandra Sierny

Magister psychologii. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o kierunku: psychologia. Ukończyła również studia podyplomowe o kierunku: Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwoju; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji oraz rewalidacji uczniów z Autyzmem i/lub Zespołem Aspergera. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych stażów w placówkach edukacyjnych i terapeutycznych oraz w ciągu 4-letniej pracy w szkole podstawowej specjalnej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Krakowie. Ukończyła również liczne kursy i szkolenia takie jak: 

 • „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.1”;
 • „Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1”; „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”;
 • „Makaton – I i II stopień”; „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik
  w terapii osób niemówiących”;
 • „Terapia ręki – I stopień”; „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”;
 • „Zastosowanie testów PEP-R i AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju”;
 • „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci w wieku przedszkolnym”;
 • „Trudne i niepożądane zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”; Kurs bazowy (3-modułowy)
 • „Terapia Behawioralna w Teorii i Praktyce”; Skala inteligencji Stanford – Binet 5; Bateria 5/6R – uprawnienia diagnostyczne;
 • „Emocje przedszkolaków – rozwój, rozumienie, regulacja”;
  Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I;
 • „Dziecko z zaburzoną więzią i traumą nadużyć”; „Kids’ Skills”  i inne.