Skip to content

Dyrektor

mgr Karina Kocur

Oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju. Od wielu lat prowadzi terapię dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju. Diagnosta kliniczny ADOS-2. Certyfikowany diagnosta STAT. Terapeuta metody A.Tomatisa. Ukończyła liczne kursy i szkolenia:
  • „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”,
  • „Terapia Behawioralna dzieci z autyzmem”,
  • „Komunikacja dzieci niemówiących –AAC”,
  • „Program Językowy MAKATON – system gestów i symboli graficznych”,
  • „Terapia ręki”,
  • „Zastosowanie testów PEP-R oraz AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem”
  • i inne.
Dyrektor Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Wyjątkowa Kraina” w Mikołowie oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Zakątek” w Żorach