Skip to content

Surdopedagog

mgr Karina Kocur

Oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju. Od wielu lat prowadzi terapię dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju. Diagnosta kliniczny ADOS-2. Certyfikowany diagnosta STAT. Terapeuta metody A.Tomatisa.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia: 

  • „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”,
  • „Terapia Behawioralna dzieci z autyzmem”,
  • „Komunikacja dzieci niemówiących –AAC”,
  • „Program Językowy MAKATON – system gestów i symboli graficznych”,
  • „Terapia ręki”,
  • „Zastosowanie testów PEP-R oraz AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem” i inne.