Skip to content

Terapeuta Biofeedback

Klaudia Kuśka

Oligofrenopedagog z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej oraz informatyki w kształceniu specjalnym, certyfikowany neuroterapeuta EEG oraz HEG Biofeedback, terapeuta komunikacji alternatywnej AAC. Ukończyła kursy takie jak: 

  • „Zastosowanie testów PEP-R i AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem i innym i zaburzeniami rozwoju”,
  • „Sala Doświadczania jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów”,
  • „Terapia behawioralna – praktyczne zastosowanie w pracy z dzieckiem z autyzmem”.