Fizjoterapeuta / NDT Bobath

mgr Alicja Salwach

Fizjoterapeuta, terapeuta NDT – Bobath, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, nauczyciel zintegrowanego nauczania wczesnoszkolnego. Doktorantka na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na AWF w Krakowie. Od 2011 roku prowadzi terapię dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła szkolenia w zakresie diagnozy spektrum zaburzeń autystycznych ADOS-2, STAT. Certyfikowany terapeuta SIAT (Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres), terapeuta SI I i II stopnia. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii dzieci z deficytami funkcjonalnymi, takie jak: „Terapia Behawioralna dzieci z autyzmem”, „Alternatywne i wspomagające metody komunikacji dzieci niemówiących” (AAC I i II stopień), „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Integracja Bilateralna” (program szkolny), „Terapia ręki”, „KinesiologyTaping”.

mgr Kamila Duży

Fizjoterapeuta. Certyfikowany terapeuta metody NDT- Bobath. Certyfikowany terapeuta metody Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Diagnosta KORP. Posiada kwalifikację pedagogiczne. Od kilku lat prowadzi rehabilitację z dziećmi z opóźnionym rozwojem motorycznym, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, wadami postawy, zaburzeniami neurologicznymi, chorobami i obciążeniami genetycznymi. Ukończyła liczne kursy i szkolenia takie jak: Kinesiotaping, Fizjoterapia dziecka ryzyka, Terapia ręki – interdyscyplinarne usprawnianie kończyny górnej i ręki, Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących – AAC, Terapię Behawioralną dzieci z autyzmem, Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne, Specyficzne zaburzenia sensomotoryczne wpływające na funkcjonowanie dziecka, Sala Doświadczania Świata jako sposób na stymulacje rozwoju zmysłów i inne.

mgr Katarzyna Czech

Magister Fizjoterapii. Nauczyciel Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Fizycznego. W trakcie studiów podyplomowych z Oligofrenopedagogiki z Autyzmem i zespołem Aspergera. Członek Polskiego Stowarzyszenia NDT- Bobath. Certyfikowany terapeuta metody NDT- Bobath. W trakcie kursu terapii SIAT- terapia integracji sensorycznej wg. Ayres. Od 2008 zajmuje się rehabilitacją dzieci i niemowląt. Stale podwyższa swoją wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach takich jak: “Terapia neurorozwojowa NDT- Bobath”, “Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi”, “Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym”, “Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci”, “Specyfika usprawniania dzieci w hipotonii posturalnej”, “Fizjoterapia dziecka ryzyka”, “Syndrom Kiss”, “Terapia ręki I i II stopień”, “AAC”, “Kinesiotaping”, “Wczesna diagnoza i funkcjonowanie dzieci ze spektrum autyzmu” i inne.