Logopeda / Neurologopeda

mgr Hanna Mąka

Neurologopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog, filolog, terapeuta metody A. Tomatisa. Pracuje z dziećmi ze zróżnicowanymi nieprawidłowościami i zaburzeniami w zakresie mowy i komunikacji. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in.: szkolenie Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON, „Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się dzieci niemówiących”, „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”,Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych”, „Manipulacje ustno-twarzowe”, „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii”, „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”, „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”, „Stosowana Analiza Zachowania”, „Terapia ręki”, „Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej”, Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej”, „ Kinezjotaping w logopedii”.

mgr Katarzyna Jeziorska

Logopeda, certyfikowany terapeuta Neuroflow ATS®. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi, dbając o rozwój ich mowy oraz kompetencji komunikacyjnych. Ukończyłam liczne kursy logopedyczne oraz pedagogiczne m.in. „Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się dzieci niemówiących” (AAC ), „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy”, „Co robić, kiedy dzieci są (nie)grzeczne? – o zachowaniach trudnych w autyzmie” oraz wiele innych. Dzięki stałemu poszerzaniu swojej wiedzy, stosuję w swojej pracy elementy różnorakich metod, w zależności od potrzeb małych pacjentów.
Diagnosta i terapeuta metody Aktywnego Treningu Słuchowego – Neuroflow dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

mgr Katarzyna Ściebura-Biesiada

Logopeda, oligofrenopedagog. Ukończyła studia na Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu: „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących” (I i II stopień), „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych”, „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowych”, „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów Metody Werbo-Tonalnej”, „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”, „Terapia ręki” (I i II stopień), „Trójmodułowy kurs terapii behawioralnej w teorii i praktyce”, „Zastosowanie narzędzia KORP (do oceny rozwoju psychoruchowego)”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”.

mgr Iwona Mika-Obrzut

Neurologopeda, logopeda, filolog. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. A Frycza-Modrzewskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m. in. w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Żorach oraz Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie. Jest konsultantem dziecięcej opieki ambulatoryjnej w Siemianowicach Śląskich. Zajmuje się diagnozą, stymulacją i terapią neurologopedyczną oraz karmieniem terapeutycznym małego dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi od wieku wczesnoniemowlęcego, dziećmi w wieku przedszkolnym z opóźnieniami rozwoju, deficytami i sprzężeniami zaburzeń (niedojrzałość na tle wcześniactwa, uszkodzenia centralnego układu nerwowego, zespoły i wady genetyczne). Wiedzę i kwalifikacje uzyskała uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach m. in.: „Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej”, „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych wiązanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii” wg. Koncepcji NDT – Bobath (moduł I, II, III), „Karmienie Terapeutyczne HUMAN TOUCH” (I stopień), „Neuro-sensomotoryczna Integracja Odruchów Twarzy wg. dr S. Masgutowej”, „Kineziotaping w Logopedii” , „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących” (I stoień), „Program Językowy MAKATON” (I stopień), „Przygotowanie do nauki czytania- ćwiczenia funkcji poznawczych” oraz  „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” wg. prof. Jagody Cieszyńskiej” „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej” (I stopień) „Terapia ręki”, „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD”.