Terapeuta A. Tomatisa

mgr Hanna Mąka

Neurologopeda, oligofrenopedagog, filolog, terapeuta metody A. Tomatisa, w trakcie studiów doskonalących z zakresu surdologopedii. Pracuje z dziećmi ze zróżnicowanymi nieprawidłowościami i zaburzeniami w zakresie mowy i komunikacji. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, a wśród nich: „Program Językowy MAKATON – system gestów i symboli graficznych”, „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów Metody Werbo-Tonalnej”, „Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się dzieci niemówiących”, „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”, „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych”, „Manipulacje ustno-twarzowe”, „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii”, „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”, „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”, „Stosowana Analiza Zachowania”, „Terapia ręki”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”.

mgr Katarzyna Ściebura-Biesiada

Logopeda, oligofrenopedagog. Ukończyła studia na Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Terapeuta metody A. Tomatisa. Prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu: „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących” (I i II stopień), „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych”, „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowych”, „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów Metody Werbo-Tonalnej”, „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”, „Terapia ręki” (I i II stopień), „Trójmodułowy kurs terapii behawioralnej w teorii i praktyce”, „Zastosowanie narzędzia KORP (do oceny rozwoju psychoruchowego)”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”

mgr Marta Guzia

Psycholog kliniczny, absolwentka Uniwersytety Śląskiego. Terapeuta metody A. Tomatisa. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum”, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznym Punkcie Wczesnej Rewalidacji oraz w Fundacji Pomocy Niewidomym. Pracuje z dziećmi z autyzmem, MPD oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczestniczyła w szkoleniach i kursach, m.in: „Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się dzieci niemówiących” (AAC ),  „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Zastosowanie testów PEP-R oraz AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju” , warsztaty języka migowego. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych, celem pogłębiania swoich umiejętności i kwalifikacji.