Psycholog

mgr Marta Guzia

Psycholog kliniczny, pedagog, absolwentka Uniwersytety Śląskiego. Terapeuta metody A. Tomatisa. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum”, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznym Punkcie Wczesnej Rewalidacji oraz w Fundacji Pomocy Niewidomym. Pracuje z dziećmi z autyzmem, MPD oraz niepełnosprawnymi sprzężonymi. Uczestniczyła w szkoleniach i kursach, takich jak: „Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się dzieci niemówiących” (AAC ),  „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Zastosowanie testów PEP-R oraz AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju” , warsztaty języka migowego. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych celem pogłębiania swoich umiejętności i kwalifikacji. Ponadto bierze udział w projekcie badawczym „Adaptacja i walidacja Profilu Psychoedukacyjnego PEP-3-PL”, mającym na celu polską standaryzację kolejnej edycji testu PEP (PEP-3; dawniej PEP-R). Pozwala on przeprowadzić diagnozę funkcjonalną oraz tworzyć indywidualne programy terapeutyczne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.