Tyflopedagog

mgr Alicja Salwach

Tyflopedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, fizjoterapeuta, nauczyciel zintegrowanego nauczania wczesnoszkolnego. Doktorantka na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na AWF w Krakowie. Od 2011 roku prowadzi terapię dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła szkolenia w zakresie diagnozy spektrum zaburzeń autystycznych ADOS-2, STAT. Certyfikowany terapeuta SIAT (Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres), terapeuta SI I i II stopnia, terapeuta NDT – Bobath. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii dzieci z deficytami funkcjonalnymi, takie jak: „Terapia Behawioralna dzieci z autyzmem”, „Alternatywne i wspomagające metody komunikacji dzieci niemówiących” (AAC I i II stopień), „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Integracja Bilateralna” (program szkolny), „Terapia ręki”, „KinesiologyTaping”.