Surdopedagog

mgr Karina Kocur

Oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju. Od wielu lat prowadzi terapię dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju. Diagnosta kliniczny ADOS-2. Certyfikowany diagnosta STAT. Terapeuta metody A.Tomatisa. Ukończyła liczne kursy i szkolenia: „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”, „Terapia Behawioralna dzieci z autyzmem”, „Komunikacja dzieci niemówiących –AAC”, „Program Językowy MAKATON – system gestów i symboli graficznych”, „Terapia ręki”, „Zastosowanie testów PEP-R oraz AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem” i inne.