Terapeuta Biofeedback

Klaudia Kurowska

Oligofrenopedagog z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej oraz informatyki w kształceniu specjalnym, certyfikowany neuroterapeuta EEG oraz HEG Biofeedback, terapeuta komunikacji alternatywnej AAC. Ukończyła kursy takie jak: “Zastosowanie testów PEP-R i AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem i innym i zaburzeniami rozwoju”, “Sala Doświadczania jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów”, “Terapia behawioralna – praktyczne zastosowanie w pracy z dzieckiem z autyzmem”.