Skip to content

Oferta terapii i diagnozy

Diagnoza Neuroflow ATS®

Diagnoza Neuroflow przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży, którzy pomimo prawidłowego słuchu fizycznego, sprawiają wrażenie osoby z niedosłuchem, nie rozumieją mowy w hałasie, są rozkojarzone, przejawiające problemy z koncentracją i trudnościami w nauce, nierzadko z dysleksją i kłopotami w nawiązywaniu poprawnych relacji z rówieśnikami. Przyczyną powyższych objawów mogą być zaburzenia przetwarzania słuchowego, które diagnoza Neuroflow ATS® pozwala wykryć, i w kolejnym etapie skutecznie rehabilitować. Do najczęstszych objawów zaburzeń przetwarzania słuchu u dzieci należą:
  • trudności w rozumieniu mowy w szumie – szczególnie, gdy kilka osób mówi jednocześnie lub w pomieszczeniu z pogłosem
  • kłopoty z pamięcią i uwagą słuchową
  • trudności z lokalizacją źródła dźwięku, a przy dużym nasileniu zaburzeń nieprawidłowy rozwój języka i trudności w uczeniu się
  • problemy z różnicowaniem dźwięków
  • trudności w różnicowaniu zmian wysokości i głośności dźwięków
  • wtórne problemy w poprawnej wymowie słów [https://neuroflow.pl/blog/neuroflow/25-gdy-dziecko-slyszy-ale-nie-rozumie]
Jeśli jeden lub więcej z powyższych objawów dotyczy Twojego dziecka, zachęcamy do wykonania przesiewowej ankiety diagnostycznej (https://neuroflow.pl/dla-rodzicow/czy-moje-dziecko-ma-apd)  i/lub pełnej diagnozy Neuroflow w naszym Centrum. W razie potrzeby wykonujemy również przesiewowe badanie audiometryczne. Diagnozę prowadzi certyfikowany Provider Neuroflow.