Skip to content

Oferta terapii i diagnozy

Diagnoza Autyzmu

Diagnozę poprzedza wywiad z rodzicami, który przeprowadzany jest na pierwszej wizycie w poradni. Na pierwsze spotkanie rodzice bądź rodzic dziecka przychodzą bez dziecka.
Na kolejnych spotkaniach psycholog lub pedagog przeprowadzają obserwację dziecka oraz badanie testem PEP-R. W zależności od możliwości dziecka badanie testem PEP-R wymaga od 2 do 3 spotkań diagnostycznych. Na ostatniej, podsumowującej wizycie, rodzice otrzymają informacje na temat aktualnego wieku rozwoju dziecka i możliwości dziecka do nauki – profil określa najbliższą sferę rozwoju dziecka.
Badanie Profilem Psychoedukacyjnym PEP-R przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do
7 roku życia, PEP-R stosowany jest również u dzieci starszych (do 12 roku życia), u których pewne funkcje pozostają na niższym poziomie niż 7 lat. Test pozwala ocenić poziom funkcjonowania dziecka z autyzmem, dziecka z zaburzeniami rozwoju, dziecka z zaburzeniami w komunikacji.
Test składa się z dwóch skal – Skali Rozwoju i Skali Zachowania.
Skala Rozwoju ocenia poziom funkcjonowania dziecka w stosunku do rówieśników, dostarcza informacji na temat rozwoju umiejętności w zakresie:

  • naśladowania
  • percepcji
  • motoryki małej i dużej
  • koordynacji wzrokowo – ruchowej
  • czynności poznawczych
  • komunikacji i mowy czynnej

Skala Zachowania określa reakcje i zachowania charakterystyczne dla autyzmu. Kategorie pochodzą ze Skali Oceny Autyzmu Dziecięcego (CARS). Skala Zachowania składa się z czterech obszarów, tj.:

  • nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne
  • zabawa i zainteresowanie przedmiotami
  • reakcje na bodźce
  • mowa

Co pokazuje nam Profil Psychoedukacyjny PEP –R ?:
1. Obydwie skale dostarczają szczegółowych informacji na temat poziomu, na jakim aktualnie znajduje się dziecko w porównaniu do rówieśników
2. Określa zachowania oraz reakcje typowe dla dzieci ze spektrum autyzmu
3. Pokazuje także te obszary, które stanowią sferę najbliższego rozwoju dziecka (sfera potencjalnych możliwości do nabywania nowych umiejętności). Jest to szczególnie cenne przy opracowywaniu zindywidualizowanego programu terapii.

 

Centrum Rehabilitacji Diagnozy i Terapii Dziecka EgoSelect posiada narzędzia pozwalające dokonywać diagnozy poziomu inteligencji dzieci od 3 roku życia oraz diagnozy aktualnego poziomu rozwoju dziecka już od 2 msc życia ( DSR )
W procesie diagnozy wykorzystujemy testy werbalne oraz testy przeznaczone do badania dzieci niemówiących lub słabo mówiących – testy niewerbalne.
Wykorzystujemy min. narzędzia takie jak:
DSR – Dziecięca Skala Rozwojowa (od 2 miesięcy do 3 lat)
IDS-P- Skale Inteligencji i Rozwoju  ( 3-5 lat)
Skalę Dojrzałości Umysłowej Columbia (dla dzieci w wieku 3-5 do 9-11 roku życia)
WISC-R (test inteligencji Wechslera; wersja dla dzieci od 6 r.ż. do 16 r.ż.).