Skip to content

Oferta terapii i diagnozy

Konsultacje ze specjalistami

Konsultacja ze specjalistą to jednorazowe spotkanie, którego celem jest określenie charakteru problemów, dysfunkcji dziecka oraz zaproponowanie odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą.

Konsultacja służy również uzyskaniu doraźnej pomocy, rodzic dziecka wspólnie ze specjalistą stara się lepiej zrozumieć problemy, z jakimi zmaga się dziecko.

Zespół Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka EgoSelect tworzą psycholog, pedagog, surdopedagog, tyflopedagog, logopeda/neurologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath,  terapeuta Integracji Sensorycznej, EEG i HEG Biofeedback oraz terapeuta A. Tomatisa.

Kiedy rodzice powinni zgłosić się do specjalisty?

Zachęcamy rodziców by zgłosili się do specjalisty zawsze wtedy, gdy zaobserwują w funkcjonowaniu swojego dziecka niepokojące symptomy. Mogą one przejawiać się w sferze społeczno-emocjonalnej (np. trudności z adaptacją społeczną w p-lu, zachowania agresywne, nierespektowanie ogólnie przyjętych norm społecznych, lękliwość, etc.), w sferze funkcjonowania ruchowego (np. niezdarność ruchowa, wady postawy), w sferze funkcjonowania intelektualnego – kiedy zdaniem rodziców rozwój dziecka odbiega od rozwoju rówieśników, w sferze komunikacji językowej (w mowie) np. opóźniony rozwój mowy, wady wymowy.

Jeśli wydaje Ci się, że Twoje dziecko potrzebuje specjalistycznej opieki i wsparcia, ale nie wiesz, jakiego rodzaju pomoc byłaby najlepsza – przyjdź na konsultację, by ustalić, jakiego wsparcia lub pomocy Twoje dziecko potrzebuje.

Czas trwania konsultacji to ok. 60 minut.