Skip to content

Oferta terapii i diagnozy

Terapia A. Tomatisa

Metoda A. Tomatisa to trening kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych częstotliwościach. Terapia wpływa zarówno na poprawę percepcji słuchowej, jak i na trwałą modyfikację głosu.

Prof. Tomatis udowodnił, że narząd słuchu w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację, koordynację ruchową, a także napięcie mięśniowe. Co szczególnie istotne, za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mozarta i chorałów gregoriańskich stymulowane są odpowiednie ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu, oraz polepsza percepcja bodźców zewnętrznych, co z kolei umożliwia wyższy poziom funkcjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunikacyjnej jak również społecznej.

Ważną informacją dla terapeuty prowadzącego terapię metodą A. Tomatisa jest opinia lekarza, czy u dziecka w obrazie EEG lub na podstawie badania i wywiadu istnieje ryzyko wystąpienia epilepsji. W takiej sytuacji terapeuta powinien ustawić odpowiednio wysokość częstotliwości filtrowanych dźwięków. Natomiast poważne zaburzenia neurologiczne stanowią przeciwskazanie do prowadzenie terapii metodą prof. A. Tomatisa.