Skip to content

Oferta terapii i diagnozy

Terapia Neuroflow
– Aktywny Trening Słuchowy®

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka.

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Na podstawie diagnozy Neuroflow opracowywany jest indywidualny trening słuchowy. Trening Neuroflow jest treningiem aktywnym, co oznacza, że wymaga od dziecka koncentracji uwagi i świadomego wykonywania stawianych przed nim zadań. Terapia ma charakter adaptacyjny – poziom trudności dostosowany jest do możliwości dziecka – i wraz z osiąganiem postępów – stopniowo wzrasta. Dzięki temu, oraz plastyczności ludzkiego mózgu, możliwe jest szybkie uzyskanie pozytywnych efektów i poprawy funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym i domowym.

Trening podzielony jest na trzy etapy – każdy trwa około 8-9 tygodni, przy założeniu, że trening odbywa się trzy razy w tygodniu. Ćwiczenia przeprowadzane są on-line na specjalnie przygotowanej platformie, dlatego istnieje możliwość częściowego przeprowadzenia terapii dziecka samodzielnie w domu. Każda sesja terapeutyczna trwa od 20 do 45 min (w zależności od możliwości dziecka). Terapię prowadzi certyfikowany terapeuta Neuroflow ATS, posiadający uprawnienia do pracy tą metodą.