Muzykoterapia wykorzystuje muzykę i jej elementy w procesie terapeutycznym.  Istnieje wiele metod, technik muzykoterapeutycznych, dzięki którym terapeuta dostosowuje swoje działania do potrzeb rozwojowych dziecka.
Muzykoterapia:
– Ułatwia komunikację i wspomaga jej rozwój, poprzez improwizację, odtwarzanie, tworzenie piosenek,
– Wyzwala spontaniczność i kreatywność,
– Wzmacnia samoocenę i wiarę w siebie,
– Pozwala wyrażać siebie, swoje emocje i potrzeby,
– Rozwija umiejętności motoryczne (koordynację całego ciała, poprawia motorykę małą i dużą) i sensoryczne (zmysłowe),
– Wspomaga i wzmacnia umiejętności poznawcze,
– Integruje grupę rówieśniczą (podczas sesji grupowych, wzmacniana jest sfera społeczna),
– Pomaga się odreagować i odprężyć,
– Uaktywnia fantazję i wyobraźnię.

Zajęcia odbywają się niewielkich grupach od 4 do 6 dzieci.