Główne obszary umiejętności społecznych rozwijane na zajęciach to:

– percepcja społeczna, a więc spostrzeganie innych, ich intencji i przeżyć, interpretacja
i ocena sytuacji społecznych,

– znajomość reguł społecznych, umiejętność odpowiedniego zachowania się w sytuacjach społecznych,

– rozwiązywanie konfliktów,

– budowanie poczucia własnej wartości,

– efektywna komunikacja w grupie,

– współpraca i rywalizacja; przestrzeganie zasad, przyjmowanie porażki,

– wrażliwość społeczna, tj. zgłębianie świata własnych emocji oraz emocji innych osób.

Uczymy się bawić razem. Uczymy się czekać na swoją kolej, przyjmować i przestrzegać zasad gry.
Uczymy się rozwiązywać konflikty, dzielić zabawkami, ale też dzielić radościami i osiągnięciami.
Uczymy się siebie w kontakcie z drugim człowiekiem.

Zajęcia z rozwój kompetencji społecznych odbywają się niewielkich grupach od 4 do 6 dzieci.