CENTRUM REHABILITACJI DIAGNOZY I TERAPII DZIECKA

Zapraszamy na konsultacje

Zapraszamy do Centrum Rehabilitacji Diagnozy i Terapii Dziecka EgoSelect. Konsultacje z psychologiem, logopedą, neurologopedą, surdo, tyflopedagogiem, fizjoterapeutą, terapeutą NDT Bobath, EEG i HEG Biofeedback, jak również z terapeutą Integracji Sensorycznej oraz terapeutą metody A. Tomatisa prosimy umawiać pod numerem tel. 600 552 227

Nasze Przedszkola