Certyfikowany muzykoterapeuta (MT-BC) przez Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem), w której obecnie wykłada. Ponadto członek Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów. Doktorantka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z zaburzeniami sprzężonymi i zaburzeniami zachowania. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, prowadząc muzykoterapię grupową i indywidualną. Współpracuje z wieloma muzykoterapeutami polskimi i zagranicznymi. Ukończyła wiele kursów, szkoleń dotyczących autyzmu (Kurs Handle, Growth Through Play, diagnoza funkcjonalna), komunikacji alternatywnej (Makaton I i II stopień oraz wprowadzenie do komunikacji alternatywnej). Uczestniczy w wielu konferencjach muzykoterapeutycznych o zasięgu ogólnopolskim (Wrocław, Poznań, Katowice, Chorzów) oraz międzynarodowym (Lousville, Londyn, Krems, Wiedeń). Prowadzi liczne warsztaty muzykoterapeutyczne, przybliżając działania i korzyści z prowadzonej terapii.