Podczas zajęć grupowych rozwijamy przede wszystkim sferę społeczną, w zależności od potrzeb i kompetencji dzieci, poczynając od budowania relacji rówieśniczych przez praktyczny trening umiejętności społecznych, po rozwój świadomości emocjonalnej i empatii.

Zajęcia grupowe są prowadzone w małych grupach od 4 do 6 osób i trwają każdorazowo 60 min.

W ramach zajęć grupowych proponujemy także dla dzieci Muzykoterapię oraz Dogoterapię.