Skip to content

Diagnoza Autyzmu

W Centrum Rehabilitacji Diagnozy i Terapii Dziecka EgoSelect prowadzimy diagnozę dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD). Diagnoza obejmuje w zależności od potrzeb:
  • wczesną diagnozę autyzmu- test przesiewowy STAT (24-36 msc)
  • diagnozę testem ADOS-2 -wystandaryzowany protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • ocenę poziomu funkcjonowania dziecka (test PEP-R, DSR, IDS-P, inne)
  • obserwację i diagnozę psychologiczną
  • diagnozę logopedyczną
  • diagnozę Integracji Sensorycznej
Zakres niezbędnej diagnozy, czas jej trwania ( ilość koniecznych spotkań ) oraz cena, są każdorazowo ustalane indywidualnie.