Skip to content

Oferta terapii i diagnozy

Terapia Integracji Sensorycznej

Zmysł dotyku, propriocepcji oraz przedsionkowy rozwijają się i zaczynają funkcjonować już w trakcie życia płodowego i tworzą połączenia w mózgu z innymi zmysłami. W przypadku, kiedy informacje płynące z tych zmysłów docierają do mózgu w nieprawidłowy sposób, zmienione są nasze reakcje na otoczenie. Zmysł dotyku pomaga nam w badaniu otoczenia oraz tworzeniu schematu ciała. Zmysł propriocepcji odbiera wrażenia czuciowe z mięśni, ścięgien oraz powierzchni stawowych, mówi nam, w jakim położeniu znajdują się nasze części ciała. Zmysł przedsionkowy informuje o położeniu głowy w przestrzeni. W połączeniu ze zmysłem wzroku, słuchu oraz węchu/smaku pozwala nam na poruszanie się oraz badanie otoczenia. Kiedy odbiór bodźców jest nieprawidłowy dziecko jest pobudzone lub wycofane, unika dotyku, źle sypia, jest lękliwe bądź nie odczuwa strachu. W ogólnym obrazie może być niezdarne, często się potyka, wpada na przedmioty, osoby, ma problemy z ubieraniem się, jest niejadkiem, gryzie różne przedmioty, niechętnie myje zęby lub włosy. Terapia Integracji Sensorycznej pomaga w prawidłowym odbiorze, przetwarzaniu oraz kategoryzowaniu informacji płynących ze wszystkich zmysłów. W Centrum EgoSelect prowadzona jest Terapia Integracji Sensorycznej w ramach zajęć indywidualnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Odbywa się w specjalnie dostosowanej sali, na której znajduje się specjalistyczny sprzęt podwieszany oraz różnego rodzaju pomoce i zabawki do terapii SI. Terapia jest prowadzona w oparciu o diagnozę Integracji Sensorycznej. Cele terapii wynikają z przeprowadzonej diagnozy i dostosowane są do indywidualnych potrzeb dziecka. Terapia SI jest niedyrektywną formą pracy, prowadzona jest w formie zabawy, ponieważ nic nie rozwija dziecka tak jak zabawa.
W Centrum Rehabilitacji Diagnozy i Terapii Dziecka EgoSelect prowadzimy diagnozę dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD). Diagnoza obejmuje w zależności od potrzeb:
  • wczesną diagnozę autyzmu- test przesiewowy STAT (24-36 msc)
  • diagnozę testem ADOS-2 -wystandaryzowany protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • ocenę poziomu funkcjonowania dziecka (test PEP-R, DSR, IDS-P, inne)
  • obserwację i diagnozę psychologiczną
  • diagnozę logopedyczną
  • diagnozę Integracji Sensorycznej
Zakres niezbędnej diagnozy, czas jej trwania ( ilość koniecznych spotkań ) oraz cena, są każdorazowo ustalane indywidualnie.