Skip to content

Oferta terapii i diagnozy

Terapia Pedagogiczna

Podstawowym celem terapii pedagogicznej jest niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Terapia pedagogiczna wspiera rozwój dziecka w każdej ze sfer funkcjonowania dziecka. Na początku pracy terapeutycznej pedagog/terapeuta przeprowadza diagnozę przyczyn trudności prezentowanych przez dziecko. Poznanie dziecka ma kluczowe znaczenie dla dalszej terapii dziecka, pozwala bowiem wyznaczyć cele terapii pedagogicznej.
Zaburzenia rozwojowe i wychowawcze koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływanie psychologiczne i pedagogiczne.

Terapia pedagogiczna wskazana jest dla dzieci:
– o inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,
– z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,
– z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego,
– o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych,
– z zaburzeniami mowy,
– z zaburzeniami zdolności matematycznych,
– z zaburzeniami koncentracji uwagi,
– z trudnościami w uczeniu się,
– z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania,
– z autyzmem,
– i innymi trudnościami.