Terapia EEG, HEG Biofeedback

EEG Biofeedback to metoda nieinwazyjna, która wykorzystuje biologiczne sprzężenie zwrotne.
Jest to metoda, za pomocą której pacjent w sposób świadomy może kontrolować fale mózgowe, tak aby mózg pracował szybciej oraz efektywnie.
Dzięki informacji zwrotnej, pacjent wie, kiedy jest skupiony i skoncentrowany. Pozwala to na naukę reakcji własnego mózgu oraz modyfikacje jego pracy tak, aby funkcjonował wydajniej.
Biofeedback ma szerokie zastosowanie w przypadku:

 • ADHD, ADD;
 • zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • zaburzeń uwagi i koncentracji;
 • zaburzeń zachowania;
 • stresu;
 • i wiele innych.

HEG Biofeedback to metoda, która wykorzystuje biologiczne sprzężenie zwrotne z zastosowaniem innej technologii pomiaru – podczerwieni.
W trakcie treningów HEG Biofeedback monitorowane jest utlenienie oraz przepływ krwi kory mózgowej. Wysokie natlenienie krwi mózgu wiąże się z umiejętnością skupienia uwagi oraz koncentracją.
Poprzez kontrolę krążenia oraz utlenienia krwi, możliwe jest trenowanie aktywności mózgu tym samym poprawiając jego wydajność i efektywność.
HEG Biofeedback podczas terapii jest odporny na zakłócenia, takie jak ruchy pacjenta.
Treningi HEG Biofeedback można stosować w przypadku:

 • ADHD, ADD, zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • braku koncentracji i uwagi;
 • impulsywności oraz zaburzeniach zachowania;
 • leczenia migreny;
 • i innych.